неделя, 21 февруари 2010 г.

Съвети за писане от Стивън Кинг- Втора част


3. Граматиката
Няма как да пишем правилно, ако не сме запознати с граматиката. Или както казва авторът -недоброто владеене на граматиката ражда лоши изречения.
"Общоизвестен факт е, пише той, че най-добрите писатели понякога пренебрегват езиковите правила. Освен ако не е сигурен, че пише добре, вероятно е най-добре (писателят) да спазва правилата“- Уилям Стрънк.

"Съществителните и глаголите са двата градивни камъка при съставянето на текстове.Вземете едно съществително, снабдете го с глагол — и ето ви изречение. Никога няма да сгрешите. Скалите експлодират. Джейн пее. Планините се извисяват."

Понеже смятам граматиката и нейните правила са доста обширни- тя изисква отделно разглеждане - само ще отбележа съветът на Стивън Кинг относно страдателният залог. Глаголите могат да бъдат активни| действителен залог| или пасивни|страдателен залог|.
Пример:
Котката изяде мишката
В случая котката се явява подлог , който е извършителят на действието - изяде.Това е пример за действителен залог.
Мишката беше изядена от котката
Това е примерен за страдателен залог т.е. имам пасивен глагол. В този случай мишката   се явява подлог, като върху нея е извършено действие.

"Трупът беше пренесен от кухнята в хола и беше положен на канапето"- пример за страдателен залог.

"Фреди и Мира пренесоха трупа от кухнята в хола и го положиха на канапето."-пример за действителен залог.

- Наречия
"Наречието не ви е приятел." Наречията поясняват глаголи, прилагателни и други наречия.  Разликата между прилагателното име и наречието е, че прилагателното пояснява съществителното име, а наречието - действието.   Авторът препоръчва да сведем използването на наречията до минимум, както и в пряката реч.

Остави го! — изкрещя тя.
— Остави го! — изкрещя тя заплашително.
Още примери:
Върни ми го — помоли той. — То е мое.
Върни ми го — помоли той смирено. — То е мое.
— Не бъди такъв глупак, Джекил — каза Ътърсън.
Не бъди такъв глупак, Джекил — каза Ътърсън презрително.

"Най-добрият начин да въведете пряка реч е каза, като той каза, тя каза, Бил каза, Моника каза."

Стивън Кинг признава, че самият той също използва наречия, но препоръката е да ги използваме колкото се може по рядко.

"Доближавам се до сърцевината на тази книга с две прости тези. Първо: за да пишеш добре, трябва да владееш основите (словесно богатство, граматика, стилистика) и да снабдиш третото ниво на сандъчето си с правилните инструменти. Второ: лошият писател не може да се превърне в талантлив, нито добрият — във велик, но с упорита работа, всеотдайност и навременна помощ е напълно възможно от талантливия писател да излезе добър"
 Следва

Няма коментари:

Публикуване на коментар